Re-integratie

Re-integratie

Odibaan biedt re-integratie aan mensen met een Wajong, Ziektewet of WIA uitkering. Dit doen wij via een passend traject in overleg met het UWV.

Begeleiding naar werk

Odibaan begeleidt mensen naar werk. Bij Odibaan kunnen we iets voor je betekenen. Allereerst door samen na te gaan wat je wilt bereiken en op welke wijze. Jouw doelen leggen we vast in een plan, waarbij jouw kwaliteiten het uitgangspunt vormen.

Afhankelijk van de afstand die je hebt tot de arbeidsmarkt kan er een traject naar werk worden ingezet of een traject ter voorbereiding hiervan.

In een ‘Werkfit traject’ krijg je inzicht in wat je wil en kan. Vaak wordt er een assessment ingezet. Zo’n  assessment bestaat uit een arbeidsmarkt oriëntatie en/of een werkervaringsplek.

In aansluiting hierop kan er een ‘Naar werk traject’ worden ingezet.

 

Een ‘Naar werk traject’ heeft als doel om een betaalde baan te vinden. Je krijgt ondersteuning bij de stappen die hiervoor nodig zijn. Denk hierbij aan het maken van een goede CV, gebruikmaken van beschikbare netwerken, schrijven van sollicitatiebrieven, voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken.

De jobcoach kan ook mee naar een gesprek met de werkgever.

 

Onze begeleiding is individueel, met respect voor de keuzes die jij maakt.

Bij Odibaan vinden we het belangrijk dat je werk vindt dat goed bij jou past.

 

Trajecten voor werkgevers

Wanneer een medewerker verzuimt door ziekte voert de werkgever de Wet verbetering Poortwachter uit. Met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen het verzuim verkort.

De werkgever is de belangrijkste factor als het gaat om terugkeer van de zieke werknemer op de werkvloer. De werkgever kan laten onderzoeken of zijn werknemer terug kan keren op de oude werkplek of dat de werknemer elders herplaatsbaar is binnen het bedrijf. Zo niet, kan de werknemer samen met zijn of haar coach zoeken naar een plek buiten de eigen organisatie.  

 

Odibaan ondersteunt de werkgever en werknemer in het zoeken naar een passende en verantwoorde werkplek.

 
Voor meer informatie kun je de brochure werkwijzer poortwachter van het UWV lezen.

 

Foto: Ella Tilgenkamp Fotografie

Alexander (39): "Ik heb geleerd dat een goede basis belangrijk is. Mijn huis moet opgeruimd en gezellig zijn, ik moet normaal eten en slapen."
Odibaan
Westzijde 249
1506 GE Zaandam
0299 418310
info@odibaan.nl
linkedin    facebook    twitter

Odibaan, 2020