Re-integratie

Re-integratie

Een re-integratietraject is bedoeld voor mensen met een Wajong, Ziektewet of WIA-uitkering die weer aan het werk gaan. Dit traject verloopt in overleg met het UWV.  Allereerst bepalen we wat je wilt bereiken en op welke wijze. Vervolgens wordt er een traject naar werk ingezet of een traject ter voorbereiding hiervan.

Begeleiding naar werk

Odibaan begeleidt mensen naar werk. Allereerst door samen te bepalen wat je wilt bereiken en op welke wijze. Jouw doelen leggen we vast in een plan, waarbij jouw kwaliteiten voorop staan. Vervolgens wordt er een traject naar werk ingezet of een traject ter voorbereiding hiervan.

 

In een ‘Werkfit traject’ krijg je inzicht in wat je wil en kan. Vaak wordt er een assessment ingezet met een arbeidsmarkt oriëntatie en/of een werkervaringsplek. Aansluitend kan er een ‘Naar werk traject’ worden gestart.

 

Een ‘Naar werk traject’ heeft als doel om een betaalde baan te vinden. Je krijgt ondersteuning bij de stappen die hiervoor nodig zijn. Denk aan het maken van een goede sollicitatiebrief en CV, gebruikmaken van je netwerk en voorbereiden van het sollicitatiegesprek. Zonodig gaat je jobcoach mee naar een gesprek met de werkgever.

 

Daarnaast zijn er ook korte modulaire re-integratietrajecten mogelijk voor mensen die (nog) niet toe zijn aan betaald werk. Deze trajecten hebben als doel:
– Participatie interventie
– Bevorderen maatschappelijke deelname
– Praktijkassessment
– Schoolcoaching

 

Onze begeleiding is individueel, met respect voor de keuzes die jij maakt.

Bij Odibaan vinden we het belangrijk dat je werk vindt dat goed bij jou past.

 

 

Trajecten voor werkgevers

Wanneer een medewerker verzuimt door ziekte voert de werkgever de Wet verbetering Poortwachter uit. Met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen het verzuim verkort.

 

De werkgever is een belangrijke factor bij de terugkeer van de zieke werknemer. De werkgever kan laten onderzoeken of zijn werknemer terug kan keren op de werkplek of dat de werknemer elders herplaatsbaar is binnen het bedrijf. Zo niet, dan kan de werknemer samen met de jobcoach zoeken naar een plek buiten de organisatie.  

 

Odibaan ondersteunt de werkgever en werknemer in het zoeken naar een passende en verantwoorde werkplek.

 
Voor meer informatie kun je de brochure werkwijzer poortwachter van het UWV lezen.

 

Foto: Maarten Feenstra

Dafne: "Mijn jobcoach stelt zich gelijkwaardig op, waardoor het voelt als een samenwerkingsverband. Daar ben ik blij mee."
Odibaan
Westzijde 249
1506 GE Zaandam
0299 418310
info@odibaan.nl
linkedin    facebook    twitter

Odibaan, 2024