Coaching

Coaching

Odibaan biedt jobcoaching, lifecoaching en schoolcoaching. Onze coaches hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen met psychische klachten zoals ADHD, depressie, psychosegevoeligheid of autisme. We hebben ook coaches die gespecialiseerd zijn in het coachen van mensen met een verstandelijke beperking (begeleid werken)  en jongeren (schoolcoaching).

Jobcoaching

Jobcoaching omvat alle activiteiten die nodig zijn om de werknemer zo goed mogelijk te laten functioneren op het werk. De jobcoach helpt werknemer en werkgever om een zo goed mogelijke relatie te onderhouden en draagt bij aan een positief rendement voor beide partijen. Daarbij is de jobcoach op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Als werknemer kun je tegen zaken aanlopen waardoor je je werk niet goed kunt doen. Het kan zijn dat je ziek bent geworden, na een lange tijd weer terugkeert op de arbeidsmarkt of dat je een verstandelijke of psychische beperking hebt.

Als je een jobcoach nodig hebt, kun je gebruik maken van de regeling Persoonlijke Ondersteuning van het UWV. Odibaan dient dan een aanvraag in bij het UWV. Samen met je coach en je werkgever bepaal je wat de doelen zijn om zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

 

 

Lifecoaching

Lifecoaching helpt bij het verbeteren van je zelfredzaamheid. Als er zich problemen voordoen op meerdere levensgebieden, zoals wonen, werken, financiën, sociaal netwerk, gezondheid, etc.,  kan lifecoaching helpen. Doel is om je zelfredzaamheid te verbeteren. Samen met je coach ga je oplossingen zoeken om zaken weer op orde te brengen. Lifecoaching bij Odibaan is over het algemeen gericht op tijdsbesteding, dagbesteding en oriëntatie op betaald of onbetaald werk.

We helpen bijvoorbeeld met een zinvolle weekinvulling op te bouwen, regie en structuur in het huishouden terug te vinden, relaties te onderhouden, financiën op te orde brengen, fitter te worden en te leren om stress beter te hanteren.

 

 

Schoolcoaching

School is de natuurlijke weg naar werk. Maar soms lukt het niet om een opleiding af te ronden of weet je niet wat je wilt. Een schoolcoach kan jou dan helpen.

Soms is de ondersteuning die op school aanwezig is niet voldoende. Schoolcoaching kan dan uitkomst bieden. Zeker als een leerling niet meer naar school gaat.

 

De schoolcoach kan het volgende betekenen:

  • Begeleiden van de deelnemer bij inschrijving en intake
  • Onderzoeken of aanpassingen van de leer- en werkomgeving nodig zijn i.v.m. lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen
  • Zorgen dat de deelnemer in bezit komt van het juiste lesmateriaal
  • Huiswerkbegeleiding
  • Het aanvragen van een aangepaste examenvorm
  • Het aanvragen van aangepast vervoer
  • Overleg met jobcoach en docent over de voortgang
  • Het observeren van de deelnemer in de onderwijssituatie

 

Alexander (39): "Ik heb geleerd dat een goede basis belangrijk is. Mijn huis moet opgeruimd en gezellig zijn, ik moet normaal eten en slapen."
Odibaan
Westzijde 249
1506 GE Zaandam
0299 418310
info@odibaan.nl
linkedin    facebook    twitter

Odibaan, 2019